Kauppapuutarhaliiton toimintaa ohjaavat hallintoneuvosto ja johtokunta.

Hallintoneuvosto:

Hallintoneuvosto valitaan liitolle vuosikokouksessa ja sille puheenjohtaja alueellisten piirien asettamista ehdokkaista kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Se valitsee myös liiton asioita hoitavan ja liittoa edustavan johtokunnan.

Hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi niin monta jäsentä kuin piirien luku- ja jäsenmäärä edellyttää. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että liiton toimintaa hoidetaan lain, sääntöjen sekä vuosikokouksen ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Johtokunta:
Liittoa edustaa ja sen asioita hoitaa johtokunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä, joiden toimiaika on kaksi vuotta. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, sääntöjen sekä vuosikokouksen ja hallintoneuvoston päätösten mukaan. Liiton toiminnan päivittäisestä johtamisesta huolehtii johtokunnan valitsema toiminnanjohtaja. Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajana on toiminut Jyrki Jalkanen vuodesta 2008 lähtien.
salaatit


Kauppapuutarhaliitto jakautuu toimintaansa ja hallintoa varten alueellisiin rekisteröimättömiin piireihin ja jaostoihin, joiden lukumäärän ja nimet hallintoneuvosto määrää.

Jaostot:
Jaostot ovat yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on käsitellä ja hoitaa jaostojen piiriin kuuluvien viljelijöiden ammatillisia ja kaupallisia asioita. Jäseneksi voivat liittyä kaikki jaoston piiriin kuuluvat Kauppapuutarhaliiton jäsenet. Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla siitä jaoston sihteerille. Jaoston toiminnasta päättää jaoston jäsenistön vuosikokous.

Kauppapuutarhaliiton jäsenyritys kuuluu automaattisesti omaa viljelytoimintaansa vastaaviin jaostoihin. Jäsenyritykset voivat vapaasti osallistua muidenkin jaostojen kokouksiin ja retkiin.

Piirit:
Kauppapuutarhaliitolla on kymmenen piiriä. Piireillä on kullakin yksi jäsen hallintoneuvostossa, paitsi Varsinais-Suomen piirillä kolme ja Pohjois-Suomen piirillä kaksi. Piirit järjestävät kokouksia, vierailuja jäsenpuutarhoille ja kotimaan opintomatkoja sekä virkistystoimintaa.

tähtisilmä