Tunnet jo varmaan entuudestaan Sirkkalehti-merkin?

Taloustutkimus Oy:n 2015 tekemän tutkimuksen mukaan merkin tunnistaa peräti 98 prosenttia kaikista suomalaisista. Merkki on suomalaisten puutarhatuotteiden, erityisesti kasvihuonevihannesten, mutta esimerkiksi myös kukkien, avomaavihannesten ja perunan ikioma brändi, joka on ollut käytössä vuodesta 1989 lähtien. Se on yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä.

Taloustutkimus Oy:n (2015) mukaan noin 84 prosenttia suomalaisista pitää Puhtaasti kotimainen -merkillä varustettuja kasviksia turvallisempina kuin ilman merkkiä olevia. Lisäksi saman tutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista pitää sirkkalehtimerkillä varustettuja tuotteita korkeampi laatuisina kuin meerekittömiä tuotteita.

Merkillä on monta nimeä: sirkkalehtimerkki, sirkkalippu, kotimaisuusmerkki, Puhtaasti kotimainen -merkki ja niin edelleen. Vain tämä merkki takaa, että sillä merkitty tuote on sataprosenttisesti Suomessa viljelty. Mikään muu suomalaisuuteen viittaava merkki ei yllä samaan. Vain tähän merkkiin voit luottaa, jos haluat ostaa Suomessa viljeltyjä puutarhatuotteita.

Missä Sirkkalehteä saa käyttää?

Merkkiä saa käyttää vain ekstra- tai ykkösluokan tuotteille. Sirkkalehteä käyttää reilu 400 yritystä. Merkkiä voivat käyttää vain ne viljelijät ja pakkaamot, jotka ovat tehneet merkin käyttöoikeudesta sopimuksen Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa. Samalla viljelijät sitoutuvat noudattamaan Laatutarha-ohjeistoa, joilla varmistetaan sekä tuotteiden hyvää laatua että ympäristöä säästäviä tuotantomenetelmiä.

Laatutarhaohjeistossa asetetaan vaatimuksia seuraavista kokonaisuuksista:
- viljelypaikka, tuotantotilat, laitteet ja huoltotoimet
- viljely
- korjuun jälkeiset toimenpiteet ja kaupan pitäminen
- energiankäyttö ja ympäristövaikutukset
- yrityksen järjestelmällinen kehittäminen
- vastuullinen työvoiman käyttö
puhtaastikotimainenPuhtaasti kotimainen -merkki on tarkoitettu kaikille syötäville kotimaisille puutarhatuotteille sekä ruokaperunalle.


kauniistikotimainenKauniisti kotimainen -merkki on tarkoitettu kotimaisille leikko- ja ruukkukasveille sekä ryhmä- ja amppelikasveille.


kestavastikotimainenKestävästi kotimainen -merkki on tarkoitettu kotimaisille taimistotuotteille.