Kauppapuutarhaliitto järjestää vuosittain useita kasvihuoneissa viljeltyjen vihannesten ja kukkien menekinedistämiskampanjoita. Kuluttajakampanjointi on sesonkipainotteista.

Välineinä käytetään vahvasti nettisivuja ja sosiaalista mediaa, joiden linkit löydät sivun alalaidasta. Mainontaa tehdään sanomalehdissä, radiossa, sähköpostikirjeinä sekä julisteiden muodossa. Mediaa palvellaan tiedotteilla, kuvapankilla ja henkilökohtaisella palvelulla. Kauppapuutarhaliitto on mukana messuilla ja järjestää tapahtumia.

Rahoitus
Kukka- ja vihanneskampanjoita tehdään kultakin rahoittajaryhmältä saatavan rahoituksen pohjalta. Kukka- ja vihanneskampanjoissa kotimaisuus ja siihen liittyvät ominaisuudet tuodaan vahvasti esille.

Mainostoimikunnat päättävät jäseniltä kerättyjen menekinedistämisvarojen käytöstä.

Kukkien mainokset ja julisteet löytyvät täältä: www.kauniistikotimainen.fi


Vihannesten mainokset löytyvät täältä: www.puhtaastikotimainen.fi

orvokkijuliste
Kauppapuutarhaliiton kampanjoiden sähköiset väylät:  


Kukat:


Kauniisti kotimainen:
www.kauniistikotimainen.fi
www.facebook.com/kauniistikotimainen
www.pinterest.com/kauniisti
www.youtube.com/kauniistikotimainen
www.instagram.com/kauniistikotimainen


Kukkainfo:
www.kukkainfo.fi
www.facebook.com/kukkainfo
www.pinterest.com/kukkainfo


Joulukukat:
www.facebook.com/joulukukat
www.pinterest.com/joulukukat

 

 


Vihannekset:


Puhtaasti kotimainen:
www.puhtaastikotimainen.fi
www.facebook.com/puhtaastikotimainen
www.pinterest.com/puhtaasti
www.youtube.com/puhtaastikotimainen
www.instagram.com/puhtaastikotimainen_


Vihannes.net:
www.vihannes.net
www.facebook.com/vihannesnet
www.pinterest.com/vihannesnet


Lisäksi:
www.twitter.com/jyrkijalkanen
www.twitter.com/Kauppapuutarhal

2 5 tomaatti sml