Kauppapuutarhaliitolla on vuosien varrella ollut useita hankkeita, muun muassa KasterRiski, hiilijalanjälkitutkimus, maatalouden energiaohjelma, ruukkuvihannesten valotushanke, kukat päivittäistavarakaupassa -hanke, kasvihuonealan ympäristöhanke, paprikahanke ja vihannesten valoviljelyhanke.

2014 - 2015 KasKas
KasKas-hanke jatkaa siitä mihin KasterRiski-hanke jäi. KasKas-hankkeessa tarkoituksena on saatella päivitettyä tietoa vaarallisista kasvintuhoojista kasvihuonetuottajille.

2013 - 2014 KasteRiski
Hankkeen tavoite on lisätä kasvihuonetuottajien valmiuksia tunnistaa ja tarkkailla vaarallisia kasvintuhoojia ja ehkäistä niiden leviämistä tuotantopaikalle ja tuotantopaikassa. Hankkeessa kartoitetaan minkälaisia kasvinsuojeluun ja erityisesti karanteenituhoojien ennakoivaan torjuntaan ja tarkkailuun liittyviä käytäntöjä viljelmillä on käytössä. Lisäksi selvitetään eri kasvihuonekoristekasvilajien todennäköisyydet levittää karanteenituhoojia ja arvioidaan karanteenituhoojien kasvihuonetuotannolle aiheuttamaa riskiä. Tarkoituksena on myös kerätä ja tuottaa kasvihuonetuottajille tietoa karanteenituhoojien ennakointi, tarkkailu- ja tunnistusmenetelmistä. Kauppapuutarhaliiton, MTT Kasvintuotannon, ja Eviran yhteishankkeen tavoitteena on lisätä kasvihuonetuottajien tietoisuutta vaarallisista kasvintuhoojista.
Torjunta Y1C1177