Kauppapuutarhaliitto on kasvihuonealan valtakunnallinen yrittäjäjärjestö. Kauppapuutarhaliiton ydintehtävänä on edistää ja parantaa kasvihuoneyrittämisen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä Suomessa.

Liitto valvoo jäsenkunnan yleisiä ja yhteisiä etuja. Jäsenyrityksiä vuonna 2015 oli 329 ja yksi ryhmäjäsen, Närpiön Vihannes. Jäsenten yhteenlaskettu pinta-ala oli 155 hehtaaria. Tuotannon määrä vastaa määrältään noin kahta kolmasosaa Suomen koko kasvihuoneissa viljeltävien kukkien- ja vihannesten tuotannosta. Jäsenyritysten keskipinta-ala oli 4 800 m2.

Liitto seuraa kasvihuoneyrittäjien toimintaympäristön muutoksia ja vaikuttaa alaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon edistämällä tuotantopoliittisin toimenpitein vihannes- ja kukkaviljelyn yleisiä edellytyksiä. Se tekee esityksiä, antaa lausuntoja, toimii asiantuntijana ja on yhteydessä hallintoon ja poliittisiin päättäjiin.

Kauppapuutarhaliitto huolehtii, että kasvihuonetuotantoa koskevassa päätöksenteossa kasvihuoneyrittäjien edut ja kanta otetaan oikealla ja riittävällä tavalla huomioon ja että alaan kohdistettavat hallinnolliset toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia, tukevat kansainvälisen kilpailukyvyn kehittymistä ja ovat eri tuotantosuuntien, eri tyyppisten yritysten ja koko maan suhteen mahdollisimman tasapuolisia.

Kauppapuutarhaliitto toimii jäsenkuntansa ammattitaidon kohottamiseksi järjestämällä koulutusta, näyttelyitä, opintomatkoja, kehittämishankkeita ja on mukana tutkimuksessa sekä tarjoaa jäsenille kattavat neuvontapalvelut. Kauppapuutarhaliitolla on myös tehokas ja ajantasainen jäsentiedotus.

Liitto julkaisee koko puutarha-alan kattavaa ammattilehteä PUUTARHA&kauppaa ja järjestää Lepaa -ammattinäyttelyn vuosittain. Kauppapuutarhaliitto organisoi myös kasvihuonevihannesten ja kasvihuoneissa viljeltyjen kukkien valtakunnallisen menekinedistämisen. 

 

2 0 Y1C1832 sml

2 0 P1170573 sml