Kasvihuonevihanneksia tuotettiin vuonna 2015 83,9 miljoonaa kiloa, tästä oli tomaattia 38,9 miljoonaa kiloa ja kurkkua 40,5 miljoonaa kiloa. Ruukkuvihanneksia tuotettiin 111,6 miljoonaa ruukkua. Kasvihuonevihannestuotantoala vuonna 2015 oli 248,5 hehtaaria. Närpiön seutu Pohjanmaalla on tärkeä kasvihuonevihannesten tuotantoalue, ja siellä tuotetaankin 70 prosenttia maan tomaateista ja kurkuista. 

Ympärivuotisessa viljelyssä (viljelyaika yli 10 kk) on kolmannes tomaatti- ja kurkkualasta, ja ruukkuvihannesalasta lähes kaikki. Viljelyn edellytys on lisävalotus. Valotus kasvattaa neliösatoja, ja  sama satomäärä tuotetaankin nykyään entistä pienemmällä alalla. Lisävalon lähteinä käytetään pääasiassa suurpainenatriumlamppuja. Tulevaisuudessa LED-valaisimista toivotaan energiatehokkaita ja kestäviä ratkaisuja valotukseen.

Kasvihuonevihannestuotannon arvo (2013) viljelijähinnoin on 190 milj. euroa (alv 0%). Viljelijä- ja tukkuhinnat määräytyvät ja vaihtelevat päivittäin tuottajien ja jälleenmyyjien välisissä keskusteluissa. Muutokset tarjonnassa vaikuttavat viljelijähintoihin nopeasti ja tuntuvasti. Esimerkiksi tomaatin ja kurkun hinnat voivat viikossa puolittua tai kaksinkertaistua.

Kotimaisen tuotannon markkinaosuus on tuonnista huolimatta varsin hyvä. Kotimaisuusaste kokonaiskulutuksesta on tomaatilla 58%, kurkulla 81% ja ruukkuvihanneksilla lähes 100%. Kotimaisen pääsadon aikaan suomalaisen kurkun ja tomaatin markkinaosuus on yli 90 prosenttia. Sadon huippukausi yltää keväästä syksyyn.

Kasvihuonevihannesten tuottajien määrä on vähentynyt varsinkin eläköitymisen vuoksi, mutta yritysten koot ovat kasvaneet. Nämä yritykset ovat entistä tehokkaampia.

Hakelämpölaitoksia on kymmenien vuosien ajan käytetty kasvihuoneiden lämmityksessä, ja edelleen yhä useampi huone lämpiää hakkeella. Tätä nykyä jo yli kolmannes kasvihuoneiden tarvitsemasta lisälämmöstä saadaankin bioenergiasta. Öljyn käyttö kasvihuoneiden lämmityksessä on romahtanut 2000-luvulla.

 7 1 Y1C3511