Kasvihuonealan vastuullisuusohjelma kertoo, miten alalla toimitaan vastuullisuuden eri ulottuvuuksien näkökulmasta. Kasvihuoneyrittäjät ottavat toiminnassaan huomioon vastuullisuuden sosiaalisen ja taloudellisen ulottuvuuden sekä kantavat vastuunsa ympäristöstä ja haluavat tehdä niin myös tulevaisuudessa. Kasvi- ja kasvuhuoneissa halutaan viljellä vihanneksia ja kukkia jatkossakin tavalla, joka vastaa suomalaisen yhteiskunnan ja kuluttajien toiveita.

Kasvihuoneyritykset ovat kilpailukykyisiä yrityksiä, joissa viljellään laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja jotka tarjoavat reiluja työpaikkoja tuhansille ihmisille. Kasvihuoneviljelyssä käytetään tila, energia, vesi ja ravinteet mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, jotta ympäristön tarkoituksetonta kuormitusta vältetään.

Koko alan kattava vastuullisuusohjelma ja -raportti poikkeaa useimmista vastaavista, sillä alalla toimii laaja joukko yrittäjiä, joiden yritystoiminta on monipuolista. Koko alan kattava vastuullisuusohjelmassa ei voi asettaa tarkkoja tavoitteita tulevaisuuteen. Kauppapuutarhaliitto on ohjelmaa valmisteltaessa tehnyt läheistä yhteistyötä kasvihuoneyrittäjien kanssa ja yrittäjien näkemykset alan vastuullisuudesta näkyvät lopputuloksessa.

Ohjelmassa kerrotaan alan kehityksestä tiettyjen osa-alueiden osalta ja osoitetaan alan kehityksen suunta peilaamalla menneisyyttä. Tämän lisäksi pohditaan tulevaisuutta ja määritellään nykytiedon valossa kasvihuonealan tärkeimpiä kehityskohteita vastuullisuuden näkökulmasta.

Ohjelma on jaettu kolmeen pääteemaan:

 Ympäristön huomioiva tuotantotapa
 Turvalliset ja terveelliset tuotteet
 Paikallisuus ja lähituotteet

VASTUULLISUUSRAPORTTI
päivitetty 30.11.2016

Kasvihuoneala haluaa olla vastuullista -artikkeli P&k 19/16

Vastuullisuus kasvihuonealalla, esitys 30.11.2016

 kansi netti