Puutarhatuotteita kasvihuoneissa viljeltiin myyntiin 1163 yrityksessä vuonna 2015. Näistä yrityksistä 578 harjoitti vihannestuotantoa, 85 ruukkuvihannesten viljelyä ja 529 koristekasvituotantoa. Ammattimaiseen viljelyyn käytettäviä lämmitettäviä kasvihuoneita oli Suomessa vuonna 2015 392 hehtaaria.

Tyypillinen suomalainen kasvihuoneyritys on noin 3 000 neliömetrin suuruinen ja sitä hoitaa yrittäjän oma perhe. Suurimmat yritykset työllistävät kymmeniä, jopa lähes sata henkilöä.
 Suurissakin yrityksissä taustalla on yksi tai useampia itse työhön osallistuvia yrittäjäperheitä. Kasvihuonetuotannon arvo viljelijähinnoin (alv 0 %) oli 2013 270 miljoonaa euroa. Katso tarkempi taulukko tästä.

Kasvihuoneviljelijöiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmenten aikana. Kasvihuoneita hyödynnetään entistä paremmin, mikä lisää koko tuotannon tehokkuutta. Viljelykautta on pidennetty ja ympärivuotista tuotantoa lisätty kysynnän kasvun myötä. Eniten tuotetaan tomaatteja ja kurkkuja, toiseksi eniten koristekasveja ja kolmatta sijaa pitävät ruukkuvihannekset.

Kasvihuonetuotannon kehityksessä merkittävää on viime vuosina ollut kasvukauden pidentyminen. Lisävalolla kyetään jatkamaan satokautta ja parantamaan tuotteiden laatua. Ruukkuvihannesten, kurkun, tomaatin ja ruukkukukkien tuotanto on monissa yrityksissä ympärivuotista. Usein valotuksen käyttö tehostaa tuotantoa siten, että tuoteyksikköä kohti syntyvät energiakulut eivät kasvukautta jatkettaessa kasva. Kasvuvalotusta käytettäessä valaisimien energia lämmittää kasvihuonetta ja vähentää lämmityspolttoaineen käyttöä.

Euroopassa kasvihuoneviljely kiteytyy kalliimman pohjoisen ja halvemman etelän väliseen kilpailuun. Pohjois-Euroopan isommat rakennus- ja palkkakustannukset ja suurempi energiantarve luovat yhtälön, jossa eteläisemmän tuotannon kanssa ei voida kilpailla hinnoilla. Tuotantoedellytysten ylläpitämiseksi kilpailussa on keskityttävä muihin keinoihin; tuoreus, puhtaus ja työllistämisvaikutus ovat kotimaisten kasvisten vahvuuksia. Kotimaiset kasvihuonevihannekset pääsevät kuluttajan pöytään puhtaina ja tuoreina, sillä kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Lisäksi kotimaisten kasvisten suosiminen parantaa suomalaisten työllisyyttä.

kukkia Y1C2082

 

7 2 1 Y1C3524