Laatutarha-ohjeisto on suomalaisen puutarhatuotannon yhteinen ohjeisto, jonka tehtävänä on varmistaa puutarhatuotteiden turvallisuus, tuotannon mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus ja työntekijöiden hyvät työolot. Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoiman laatumerkin (sirkkalehtilippu) käyttö edellyttää, että yritys on Laatutarha-auditoitu.

Laatutarha-ohjeiston tehtävänä on vahvistaa yritysten hyviä viljelykäytäntöjä ja näin lunastaa asiakkaiden ja kuluttajien odotukset suomalaisten kasvistuotteiden turvallisuudesta. Vaatimusten avulla varmistetaan lisäksi se, että työntekijöiden työturvallisuus on korkeatasoista ja yrityksen lähiympäristön kuormitus mahdollisimman vähäistä.

Ohjeisto on Eviran toimesta arvioitu vuonna 2013 kansalliseksi hyvän suomalaisen viljelykäytännön ohjeeksi, ja samalla Evira on myös tarkastanut kasvinterveyttä ja lannoitteita koskevat kohdat.

Alkutuotantoyrityksille, joiden asiakkaat edellyttävät puolueetonta, kolmannen osapuolen sertifioimaa tuotantoa, on tarjolla ”IP Kasvikset Perussertifiointi”. Perussertifioinnissa keskitytään tuoteturvallisuuden varmentamiseen. Se ei koske kukkia. IP standardin omistaa ruotsalainen Sigll Kvalitetssystem Ab. Lisätietoja ja sertifiointiin liittyvää neuvontaa saa Puutarhaliitosta http://www.puutarhaliitto.fi/index.php?section=156 , joka toimii standardiomistajan paikallisena asiamiehenä Suomessa.

 

salaatti aud2  
Laatutarhaohjeisto, versio 2017

Laatuutarhaohjeisto, versio 2013


Laatutarha tukimateriaalia Puutarhaliiton sivuilla