Kauppapuutarhaliitto on kasvihuonealan valtakunnallinen yrittäjäjärjestö.

Kauppapuutarhaliitto ry:
- Edistää ja kehittää kasvihuonealaa Suomessa.
- Seuraa kasvihuoneyrittäjien toimintaympäristön muutoksia, vaikuttaa alaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii asiantuntijana, pitää yhteyttä hallintoon ja poliittisiin päättäjiin.
- Tarjoaa vakiintuneen kanavan ja henkilöstöresurssit kasvihuoneyritysten näkemyksen esille tuomiseen.
- Lisää kasvihuonealan ja tuotteiden tunnettuutta. Liiton viestintäkampanjat pitävät kasvihuoneviljelyä näkyvästi esillä tiedotusvälineissä.
- Edistää markkinoiden tasapainoa järjestämällä kasvihuonetuotteiden menekinedistämisen ja pitämällä yhteyttä tuotteiden markkinoijiin sekä kannustamalla kuluttajia kasvihuonetuotteiden käyttöön.
- Kohottaa jäsenten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, näyttelyitä, opintomatkoja, kehittämishankkeita ja julkaisemalla koko puutarha-alan kattavaa ammattilehteä PUUTARHA&kauppaa.
- Järjestää jäsenille kattavat neuvontapalvelut.
- Järjestää tehokkaan ja ajantasaisen jäsentiedotuksen.


Liity jäseneksi!

 
kukkia Y1C2669